Overslaan en naar de inhoud gaan Overslaan en naar de footer gaan

Wat is er anders op het stembureau?

Zowel de stembureauleden als kiezers ontvangen voor de verkiezing een gezondheidscheck. Deze check bestaat uit een aantal vragen. Stembureauleden en kiezers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van het werk of het bezoek aan het stembureau. Als één van de vragen met ja wordt beantwoord, dan moet die persoon thuisblijven.

Daarnaast zijn er op het stembureau allerlei maatregelen doorgevoerd:

  • Verplichte looproute (hekken, borden, (graffiti)stippen op 1,5 m, looproutes)
  • Het aantal verplichte leden is landelijk opgehoogd naar 4 (in Rotterdam willen we 6 leden).
  • Desinfectie voor de handen.
  • Stembureauleden dragen mondkapjes en handschoenen
  • Kuchschermen tussen stembureauleden en kiezers.
  • Continue reinigen van stemlokaal (hokjes, tafels, stembus)
  • Iedere kiezer krijgt een eigen rood potlood
  • De drukte per stembureau is te zien op de kaart
Back to top